Episode 21 - VirusUpdate

Patrik och Patricia pratar om vad som händer nu i världen med coronaviruset, covid-19 och vårat ansvar som geocachare

Share | Download(Loading)