Patrik och Patricia är åter efter en månads uppehåll med ett avsnitt helt tillägnat de populära cacharna vi har runt om i världen och i Sverige.

Det diskuteras även mat, minnen och återblickar

Share | Download(Loading)