Episode 6 - Souvenirer

Patrik och Patricia pratar om Streak Week, FAD 2019 och om souvenirer

Har du en historia eller anekdot att berätta?
Kontakta oss via sociala medier eller maila in din historia till founditpodcast@gmail.com
vi läser upp alla historier i avsnitten, men helst av allt vill vi ha en pratstund med dig.

Share | Download(Loading)